Kedvezményezett:

Jonathan Livingston SEAGULL ALAPÍTVÁNY

A konzorcium további partnerei:

Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.,
IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft.

A projekt időtartama:

2018.01.01. – 2021.03.31.

A támogatás összege: 200 millió Forint (a támogatás mértéke 100%)

Mi a projekt célja?

Az EFOP 1.2.9-17-2017-00001 konstrukció célkitűzéseivel összhangban a projekt célja a nők munkaerő-piaci helyzetének javítása, valamint a család és munka összeegyeztethetőségének előmozdítása helyi megoldásokkal és együtt-működésekkel, különösen az atipikus foglalkoztatási formák népszerűsítésével.
A projekt a munkaképes korú nők foglalkoztatottságának növelését tűzte ki célul, a munkanélküliség és az inaktívak arányának csökkentésével, a foglalkoztathatóság javításával, valamint a munkába állás és munkában maradás megkönnyítésével. A munkaerőpiac keresleti és kínálati oldalát egyaránt erősíti a térségi munkaerőpiac releváns szereplői közötti együttműködés kialakítása és tartalmi elemeinek bővítése, amely a tervezett projekt tevékenységei közé tartozik.

Az együttműködés hozzájárulhat a munkaerő kínálatot alakító képzések tartalmi és minőségi jellemzőinek javításához, a helyi gazdaság erősítéséhez, a térségi foglalkoztatók együttműködéséhez és a foglakoztatási helyzetet javító szabályozási és egyéb intézkedések, változtatási igények kialakításához.

Milyen tevékenységeket valósít meg a projekt?

A program tervezett tevékenységeit és szolgáltatásait a projekt keretében, Salgótarjánban, a J. L. SEAGULL Alapítvány székhelyén (Salgótarján, Meredek út 9.) kialakított Család és KarrierPONT (Női Információs és Szolgáltató Központ) koordinálja. A projekt keretében 36 hónapos időtartamban működtetett SEAGULL Család és KarrierPONT a Kelet- Nógrád térségében élő aktív korú nők számára nyújt szolgáltatásokat annak érdekében, hogy munkaerő-piaci helyzetük javuljon, megismerve és igénybe véve az atipikus foglalkoztatási formákat is. (pl. részfoglalkozás, távmunka, bedolgozás, önfoglalkoztatás, munkakörmegosztás.)

A SEAGULL Család és KarrierPONT a Nógrádi Szabadvállalkozási Zóna – a Salgótarjáni, Bátonyterenyei, Szécsényi, Pásztói járások – településein élő nők, családok számára biztosít szolgáltatásokat, képzéseket, fejlesztéseket, illetve tevékenységeinek egy részének elérhetőségét a leghátrányosabb helyzetű településeken kitelepülésekkel biztosítja.
A program – a munkaadók, szakmai szervezetek, helyi közösségek bevonásával, az igényekre épülő megyeszékhelyi és települési szolgáltatásokkal kívánja segíteni, hogy a hátrányos helyzetű nők foglalkoztathatóságával szembeni társadalmi és gazdasági sztereotípiák megváltozzanak, ezzel is segítve, hogy a számukra a munka és a családi elfoglaltságok összeegyeztethetővé váljanak.

A programban tervezett tevékenységek magukba foglalják a nők munkaerőpiaci helyzetét támogató képzések szervezését, segítő szolgáltatások megvalósítását (pl. álláskeresési technikák, digitális kompetenciafejlesztés, munkavállalást segítő angol, német nyelvi képzés, vállalkozóvá válást segítő képzés, szülői-családi tanácsadók képzése, szülői hálózat létrehozása, egészségtudatos életmódra nevelés, digi club működtetése).
A projekt tartalmazza a jó gyakorlatok feltérképezését és átadását, kommunikációs és ismeretterjesztő, szemléletformáló tevékenységek szervezését, lebonyolítását (pl.: női vállalkozói klub, női állásbörzék, települési rendezvények, szakmai konferenciák, tematikus szakmai kerekasztal beszélgetések), valamint a résztvevő partnerek közötti hálózat létrehozását és működtetését.

Mik a projekt várható eredményei?

A projekt eredményeként 500 fő részesül képzésekben, fejlesztésekben, felkészítésekben, 500 fő vehet igénybe segítő szolgáltatásokat (pl. munkavállalást támogató mentálhigiénés szolgáltatás, képzési tanácsadás, munkavállalói ismeretek bővítése). A projekt megvalósítása során 1000 fő célcsoport tag közvetlen elérésére nyílik lehetőség a nők atipikus foglalkoztatása népszerűsítése érdekében megrendezésre kerülő szemléletformáló eseményeken, rendezvényeken való részvétellel.

Hova fordulhat, ha szívesen bekapcsolódna a SEAGULL Család és KarrierPONT munkájába, vagy igénybe szeretné venni a szolgáltatásait?

A salgótarjáni Család és KarrierPONT programjairól folyamatosan tájékoztatjuk
az érdeklődőket különböző eseményeken, a www.seagull.hu honlapon, valamint a Facebook oldalunkon.

SEAGULL Család és KarrierPONT
Salgótarján, Meredek út 9.
Tel: 06-30-183-2953
e-mail: seagullcsak@gmail.com, seagullalapitvany@gmail.com

 

Loading...

Powered by Dragonballsuper Youtube Download animeshow